Cyclus | VAKblad nr. 26 | oktober 2017

Op veler verzoek heeft Rijkswaterstaat standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. Doel is landelijk te komen tot betere herkenbaarheid en uniformiteit bij afvalscheiding. Aan de lancering van de standaardsets ging uitgebreid onderzoek door ontwerpers, communicatie- specialisten en gedragswetenschappers vooraf. Een greep uit de bevindingen. NIEUW! O nderzocht is onder meer hoeveel kennis inwoners hebben van veel gebruikte afvalbegrippen. Daaruit bleek dat GFT veruit de bekendste afkorting is, 97% van de respondenten kent dit begrip. De bekendheid van andere afkortingen, waaronder PMD, e-waste, KCA en OPK blijft daar ver bij achter. Daaruit volgt de conclusie dat het lang duurt voordat nieuwe begrippen en afkortingen zijn ingeburgerd bij alle Nederlanders. Met uitzondering van GFT heeft het daarom de voorkeur om afvalbegrippen uit te schrijven. GFT en Etensresten Bekendheid met een term betekent daarnaast niet automatisch dat inwoners ook weten wat er wel én niet bij een afvalsoort hoort. Veel respondenten weten bijvoorbeeld niet dat etensresten in het algemeen en vleesresten in het bijzonder bij het GFT mogen. In dit verband bevelen de onderzoekers aan voortaan de term ‘GFT en Etensresten’ te gebruiken. Uit diverse tests blijkt dat het gebruik van deze term de kwaliteit van afvalscheiding positief beïnvloedt. Uniforme pictogrammen voor afvalscheiding Plastic, Blik en Drinkpakken De term PMD is aanmerkelijk minder ingeburgerd, slechts 22% van de respondenten is hiermee bekend. Bovendien worden er voor deze afvalfractie landelijk veel verschillende namen gebruikt. Het onderzoek wijst uit dat respondenten de voorkeur geven aan de term ‘plastic’ boven ‘kunststof’, aan ‘blik’ boven ‘metalen’ en aan ‘drinkpakken’ of ‘drinkkartons’ boven ‘drankenkartons’. De onderzoekers bevelen aan deze afvalfractie niet af te korten, maar de term ‘plastic, blik en drinkpakken’ te gebruiken. Over de meerwaarde van de term ‘plastic verpakkingen’ boven ‘plastic’ biedt het onderzoek geen uitsluitsel. Er zijn daarom pictogrammen ontwikkeld mét en zónder deze toevoeging. Glas en papier Tot slot zijn de termen ‘glas’ en ‘papier’ goed ingeburgerde begrippen. Onderzoek en diverse tests wijzen uit dat voor deze fracties de meest eenvoudige naamgeving de beste scheidingsresultaten oplevert. Uitgebreidere varianten, zoals ‘verpakkingsglas’, ‘oud papier en karton’ of ‘schoon papier en karton’ hebben geen meerwaarde en leiden in sommige gevallen zelfs tot verwarring. • DE AANPAK VAN CYCLUS Cyclus neemt de resultaten van het onderzoek waar mogelijk mee in de bewonercommunicatie. Daarbij wegen we per afvalstroom af of aanpassing van een reeds ingeburgerde term wenselijk is. Zo zal op nieuwe verzamelcontainers voor GFT het pictogram voor ‘GFT en Etensresten’ gebruikt worden, maar de term ‘metalen verpakkingen’ als onderdeel van PMD, voorlopig nog niet vervangen worden door de term ‘blik’. MEER LEZEN? De diverse onderzoeksrapporten zijn te downloaden op: www.rwsleefomgeving.nl/ onderwerpen/afval/afvalbeleid/ vang/vang-buitenshuis/ vooronderzoek/ 8 COLOFON Volg Cyclus op www.twitter.com/Cyclus_NV Cyclus is een Naamloze Vennootschap. De volgende gemeenten zijn aandeelhouder: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas. Postadres Postbus 228 2800 AE Gouda Bezoekadres Oostbaan 1090 2841 ML Moordrecht T 0182 – 547500 F 0182 – 547557 info@cyclusnv.nl www.cyclusnv.nl Redactie Afdeling Communicatie Cyclus Vormgeving, dtp en drukwerk Boerma Reclame Oplage 200 exemplaren Vakblad is een uitgave van Cyclus en ver- schijnt viermaal per jaar. Vakblad wordt verspreid onder relaties van Cyclus. Artikelen uit Vakblad kunnen door de deelnemende gemeenten zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen. Het overnemen of repro- duceren van artikelen door anderen is uitsluitend mogelijk na schriftelijke toe- stemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYxMQ==